Van Well Design

ZeeZilt40 nieuwe ecologische ontwikkeling

Nadat de testboot zich op alle ontwerpuitgangspunten heeft bewezen werd een team van 9 maritieme ondernemers in de Zeeuwse Delta samengebundeld in Cooperatie Zeewaardig U.A. Doelstelling van Cooperatie Zeewaardig is om met  ZeeZilt40 aan te tonen dat het anno 2012 meer dan mogelijk is om puur milieuvriendelijk en ecologisch te varen. Dat betekent minder fossiele brandstofgebruik en minder uitstoot van gassen die het milieu belasten. En, ook niet onbelangrijk, het scheelt aanmerkelijk in de kosten van het varen. Wie wil investeren in de toekomst kan dat vanaf nu ...........

Foto's

  • ZeeZilt40 nieuwe ecologische ontwikkeling