Van Well Design

ZeeZilt is de naam

De naam ZeeZilt is de naam van een serie nieuwe ontworpen motorjachten welke met de meest duurzame materialen zijn gebouwd. ZeeZilt staat voor ecologisch en duurzaam omdat in de ontwerpfase de bottom line is dat voor de voortstuwing van het schip het schrappen van zoveel mogelijk fossiele brandstpof gerealiseerd wordt. 

Foto's

  • ZeeZilt is de naam